ที่อยู่ส่งกลับสินค้า

ชื่อร้านค้า (Gooddeal Order Number หน้ากล่อง)

285 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110


โดยลูกค้าสามารถดู Order Number ได้จากสติ๊กเกอร์หน้าพัสดุที่ได้รับ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) 


 

ลูกค้าต้องทำการติดต่อเจ้าทางที่ทางไลน์ @CSGDT ก่อนทำการส่งคืนสินค้าทุกครั้ง 

ทาง BAGGO จะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้ตรวจรับสินค้าแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า

 

หากไม่มีเอกสารแนบภายในพัสดุส่งคืน หรือ สินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน

รวมถึงกระดาษพันสายยังไม่ถูกตัดออก ป้ายสินค้าไม่ถูกแกะออก และผ้าห่อกระเป๋าอยู่ในสภาพ 100%

ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณ